Individueel
Digitaal Groepen
Ondersteuning
Wij leiden uw talent in goede banen.
Re-integratie - Outplacement - Coaching

Banencentraal coacht en begeleidt individuele werknemers en werkzoekenden.

Dan doen we vanuit het motto “We geven u geen vis, maar leren u hoe de hengel werkt”.
Klik op de bovenste pijl om doorverwezen te worden naar de pagina individueel.

Wij inspireren de groep om van elkaar te leren
Vakbekwaamheid – netwerktraining - sollicitietraining

Vaak is groepsdynamiek het ideale vliegwiel voor leren, groeien en veranderen. Mensen in een groep leren van elkaar, kunnen elkaar aanvullen en aanspreken op en aanzetten tot verandering.

Banencentraal zet dat vliegwiel in beweging. Klik op de rechter pijl om doorverwezen te worden naar de pagina groep.

Daadkracht op korte termijn
Werving en selectie - re-integratie - projecten

Heeft uw organisatie tijdelijk extra hulp en kennis nodig? Tijdelijk wil zeggen: niet op structurele, maar op projectbasis. Klik op de onderste pijl om doorgestuurd te worden naar de pagina ondersteuning.

100% digibeet, wij surfen met u mee
Websites – systemen – digitale processen

Is IT een groot vraagteken voor u? Banencentraal kan u coachen bij het inzetten en onderhouden van uw website. Na een paar sessies weet u genoeg om het zelf te kunnen.

Echt waar! Klik op de linker pijl om doorverwezen te worden naar de pagina websites